Selecteer een pagina
Artikel over gedragscode

In het aprilnummer van Stadswerk magazine schreef Marieke Teunissen een artikel over de nieuwe ‘Gedragscode soortenbescherming gemeenten’.

Sinds 17 december 2020 is deze gedragscode goedgekeurd. Met de gedragscode kan worden aangetoond dat bij beheer en ontwikkeling zorgvuldig wordt gehandeld, zoals vanuit de Wet natuurbescherming wordt vereist. De nieuwe code heeft een integraal en natuurinclusief karakter en is bovendien Omgevingswet-proof.

Lees hier het volledige artikel.

Boerenzwaluwen faunavoorzieningen