Selecteer een pagina
Meer over onze medewerkers

Harte Hartlief

 

“Behoud van biodiversiteit is essentieel voor een gezonde toekomst”

Zonder diversiteit – in welke vorm dan ook – staat het voortbestaan van vele unieke planten en diersoorten op het spel. Tegelijkertijd wordt het erg saai in onze dagelijkse leefomgeving als het proces van biodiversiteitsverlies zich doorzet. Minder verschillende planten en dieren die door ons kunnen worden gezien en ervaren. Minder bloei en minder kunnen genieten van een aantrekkelijke, mooie en natuurlijke omgeving. Dat is iets dat bijna niet voorstelbaar is. 

Uit alarmerende berichten van onderzoeksinstellingen blijkt echter dat er een enorme afname onder bijvoorbeeld insectensoorten wordt geconstateerd. Dit komt omdat geschikte leefgebieden verdwijnen. Of veranderen in monoculturen waarin insecten niet of nauwelijks kunnen overleven.

Onze bestuivers zijn aan het uitsterven. Geen bestuivers betekent onder meer geen groei en bloei, minder vogels, minder biodiversiteit en veel minder opbrengsten voor onze voedselproductie. Waar zijn we mee bezig?

 Sinds enige jaren ben ik biologisch imker. Een rabarberblad in een bijenkast neerleggen is een biologische methode om bijen gezond te houden. De natuur geeft hun een natuurlijk middel tegen ziektes. Voor bijenhouden geldt – net als voor de overige insecten, dieren en planten om ons heen – dat dit alleen in stand gehouden kan worden als de omgeving daartoe voldoende kansen biedt.

Het behoud van biodiversiteit begint met kennis van de bodem, de inrichting en beheer van de openbare ruimte en het landschap om ons heen, waar wij zo graag  in vertoeven en recreëren. Behoud van biodiversiteit is een essentiële voorwaarde voor een gezonde toekomst!

harte.hartlief@ecoconsult-gmm.nl

+31(0)616 579 978

linkedin.com/in/harte-arend-hartlief-954440a/

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

4 + 13 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.