Selecteer een pagina
Gedragscode goedgekeurd
Verbazingwekkend, kolibrievlinder, lavendel

Op 17 december 2020 keurde de minister de Gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk goed. De gedragscode maakt, zoals de Wet natuurbescherming vraagt, zorgvuldig omgaan met beschermde flora en fauna concreet en aantoonbaar. In het bijbehorende handboek wordt uitgelegd hoe ook een koppeling met het lokale beleid kan worden gemaakt. Samen met IPC Groene Ruimte schreef Eco Consult de gedragscode het handboek voor Stadswerk. 

 

Bloeiende bermen zijn nodig voor biodiversiteit en voor het opvangen van regenwater