Selecteer een pagina
Monitoring

Meten, schouwen, monitoren voor INRICHTING

Een goed ontwerp is het meer dan het halve werk!

De inrichting van de buitenruimte bepaalt in hoofdzaak de kwaliteit ervan evenals hoe deze is afgestemd op het gebruik. Als daar een mismatch tussen is, kan door alleen (herhaaldelijk) schoonmaken of repareren vrijwel nooit een goede kwaliteit worden bereikt.

Onderhoud is volgend en in onze ogen in mindere mate kwaliteitsbepalend, maar zeker van invloed. Het gaat dus om het vinden van balans tussen inrichting, gebruik èn onderhoud.

 

Nulmeting / quick scan

Met een uitgebreide nulmeting of beperktere quick scan brengen wij snel de kwaliteit van een gebied in beeld, als input voor een plan of vernieuwing van beleid.

Het geeft de beheerder, beleidsmedewerker en/of bestuurder op heldere wijze inzicht en ondersteunt bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld het invoeren van een andere beheermethoden of voor actualisatie van het beleid voor verhardingen, groen of de openbare ruimte.

Informeer eens naar onze snelle verkennermethode en weet in een korte tijd wat in uw situatie het actuele kwaliteitsniveau is.

Door de betrokkenheid van de medewerkers bij het analyseren en onderzoeken van de huidige situatie ontstaat er draagvlak en kunnen praktijkervaringen gelijktijdig worden geïntegreerd. Elkaars kennis – uw terreinkennis en onze kennis van duurzame methoden – worden zo optimaal benut.

Vraag vrijblijvend om een oriënterend gesprek en ontdek wat in uw situatie mogelijk is.

Afvalbakkenscan

 

Met onze ‘afvalbakkenscan’ kunnen we het huidige functioneren van uw afvalbakken snel in beeld brengen. Dit kan de basis vormen voor een optimalisatieplan. Hierbij kijken wij vanuit inrichting, beheer èn gebruik. We analyseren o.a. welke doelgroepen de afvalbakken (zouden moeten) gebruiken.

Met behulp van inzichten uit de omgevingspsychologie geven we advies over het optimaliseren van de plaatsing, het gebruiksgemak, de zichtbaarheid en het beheer van de afvalbakken. En we nemen de samenhang van afvalbakken met de andere voorzieningen in de openbare ruimte in ogenschouw.

Indien u blijvend de effectiviteit van uw afvalbakken wilt volgen, dan kunnen wij de afvalbakkenscan integreren in uw zwerfafvalmonitoringen, besteks- of beleidsschouwen.

Meer weten? Karin Jansen kent deze omgeving op haar duimpje.

Verplichte zwerfafvalmonitoring

 

Om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding is het sinds 2019 verplicht om het zwerfafval in uw gemeente te monitoren.

Met name voor gemeenten die nog niet monitoren, is een speciaal pakket ‘Minimale Monitoring’ ontwikkeld. Dit pakket kunnen gemeenten vrijwillig bij Nederland Schoon afnemen. Het is bedoeld om gemeenten te ontzorgen. Als een gemeente dit pakket aanschaft, regelt Nederland Schoon namelijk de uitvoering van de minimale monitoring in die gemeente. Hiervoor wordt uit een poule van adviesbureaus een partij geselecteerd die de monitoring in deze gemeente uitvoert. Eco Consult – Groen, Monitoring & Management is één van de partijen uit deze poule.

Uw gemeente monitoort al? Dan is het voor u niet nodig om het Minimale Monitoringspakket af te nemen. Wel is het nodig dat u de opzet van uw eigen monitoring opnieuw tegen het licht houdt en – waar nodig – aanvult. Dit zodat u de gevraagde zwerfafvaldata kunt leveren en daadwerkelijk de Zwerfafvalvergoeding krijgt uitgekeerd. Wij kunnen u daarover adviseren en u hierbij desgewenst ondersteunen. Prettig om te weten is dat u de kosten van onze ondersteuning uit de Zwerfafvalvergoeding mag betalen!

Verkennermethode

 

Eco Consult monitoort volgens de CROW meet- en verrekenmethode, maar heeft daarnaast ook andere praktijkgerichte meetmethodes ontwikkeld om snel en effectief te kunnen beoordelen of de uitvoering aan de normen of de doelstellingen voldoen.

Informeer eens naar onze snelle verkennermethode en weet in een korte tijd wat in uw situatie het actuele kwaliteitsniveau is. We zetten de verkennermethode regelmatig in om voor de opdrachtnemende partij te bepalen of en wanneer er weer een onderhoudsronde nodig is.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

14 + 4 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.