Selecteer een pagina
Groen

Bomen

De ene boom is de ander niet, onze adviezen en plannen over bomen ook niet!

Bomen zijn onmisbaar in een klimaatbewuste gemeente. Ze zijn vaak ook de belangrijke dragers van groene structuren en de thuisbasis voor een scala aan flora en fauna.

Heeft u uw waardevolle bomen al in beeld? Kunt u praktische tips voor vervanging of beheer van bomen gebruiken? Wij denken graag met u mee over uw boomvraagstukken.

 

Waardevolle bomen

De rol en betekenis van bomen voor nu en in de toekomst zijn veilig te stellen door de bijzondere, waardevolle of monumentale bomen aan te wijzen en deze te beschermen. Een bomenlijst waarop deze bomen zijn opgenomen is één van de instrumenten om als gemeente in te zetten om het voornoemde doel te realiseren.
Eco Consult kan u daarbij ondersteunen met onder andere:

 • Het opstellen van de criteria voor aanwijzing van bijzondere bomen.
 • Het inventariseren van bomen.
 • Het verwerken en analyseren van de opgehaalde data.
 • Het adviseren en uitwerken van een beschermingsregime (bv teksten voor artikelen APV).

Vervangingsstrategieën

 

Naast bomen als groene structuren in stad en dorp staan er veel bomen in het buitengebied. Deze zijn landschappelijk waardevol. Veelal maken ze deel uit van beplante verbindingswegen tussen de steden en dorpen. Hierdoor zijn er samen met andere landschappelijke beplantingen robuuste groene structuren ontstaan. Dergelijke groene structuren zijn zowel in cultuurhistorisch, landschappelijk, ecologisch als recreatief opzicht van bijzondere betekenis.

Vanwege leeftijd, veranderende groeiplaatsomstandigheden en klimaatveranderingen zijn maatregelen voor langdurige instandhouding van alle bomenstructuren actueel. Met de juiste vervangings- en herplant-strategieën zijn afbrokkelende structuren te voorkomen en worden tijdig boomsoorten geplant die toekomstbestendig zijn. Voor een vervangingsstrategie hanteren wij vaak de volgende stappen:

 • Inventarisatie en analyse bomenbestand.
 • Indelen in typen beplantingen.
 • Uitwerken vervangingsstrategieën per type.
 • Toedelen van strategie aan bomenbestand.
 • Visuele weergave.

 

Boomveiligheid

 

De aanwezigheid van bomen in de openbare ruimte kan leiden tot gevaarlijke situaties of ongelukken. De beheerder is dan ook wettelijk verplicht om met regelmaat het bomenbestand te controleren en passende maatregelen te nemen.
De frequentie en wijze van controle hangt af van het type boom, de leeftijd van de boom, de omgeving en de gebruiksintensiteit van het gebied. Efficiënte aanpak van uw boomveiligheidscontrole zorgt voor een veilig bomenbestand en maakt boomonderhoud meer rendabel.

 • Opzetten inspectieprotocol.
 • Uitvoeren boomveiligheidscontroles.
 • Opzetten snoeiplan of bomenwerkplan.

Beleid en beheer

 

Net als voor groen in het algemeen, maar zeker voor bomen, geldt dat het voor bomen van levensbelang is om een passende visie te ontwikkelingen en doelstellingen af te spreken. Met de juiste boom op de juiste plaats hebben vele generaties veel plezier van bomen.

Specifiek voor bomen kunnen wij u onder meer deskundig adviseren over:

 • Omgaan met overlast van bomen (denk ook aan zonnepanelen, ziekten en plagen).
 • Compensatieprincipes bij het kappen van bomen.
 • Beheertoets (wat zijn de consequenties van een ontwerp voor het beheer).
 • Inpassing van bomen in plannen (o.a. boomeffectanalyses (BEA))

Waardevol groen

 

Niet alleen vrijstaande oude bomen zijn waardevol. Ook groepen bomen, speciale cultuurhistorische groene elementen (denk aan lei- en fruitbomen) en groen dat dendrologisch, ecologisch of educatief van betekenis is kunnen speciale bescherming vragen. Maar wat is nu de beste en juridisch houdbare wijze van beschermen? Bestemmingsplan of omgevingsplan, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Boomveiligdheidscontroles, bomenbeleid of …? Wij adviseren u graag en op deskundige wijze.

Rick Lieverse is onze bomenspecialist die u er graag wegwijs in maakt.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

2 + 8 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.