Selecteer een pagina

Eco Consult

Groen, Monitoring en Management in de buitenruimte

Een compact en onafhankelijk adviesbureau met een breed netwerk in Nederland en Vlaanderen dat de buitenruimte groener, schoner en inspirerender maakt.

Door maatwerk en onze praktische inslag is onze dienstverlening gericht op het bereiken van een toekomstbestendige, biodiverse en doelmatige inrichting en beheer van de gehele leefomgeving.

Wij adviseren, onderzoeken en ondersteunen op het gebied van beleid, inrichting en beheer van vooral de publieke leefomgeving.

Onze werkzaamheden bestrijken het traject van onderzoek, beleid, planvorming, inrichting, beheer, monitoring, training en communicatie.

Eco Consult

Groen, Monitoring en Management in de buitenruimte

Een compact en onafhankelijk adviesbureau met een breed netwerk in Nederland en Vlaanderen dat de buitenruimte groener, schoner en inspirerender maakt.

Door maatwerk en onze praktische inslag is onze dienstverlening gericht op het bereiken van een toekomstbestendige, biodiverse en doelmatige inrichting en beheer van de gehele leefomgeving.

Wij adviseren, onderzoeken en ondersteunen op het gebied van beleid, inrichting en beheer van vooral de publieke leefomgeving.

Onze werkzaamheden bestrijken het traject van onderzoek, beleid, planvorming, inrichting, beheer, monitoring, training en communicatie.

Eco Consult

Groen, Monitoring en Management in de buitenruimte

Een compact en onafhankelijk adviesbureau met een breed netwerk in Nederland en Vlaanderen dat de buitenruimte groener, schoner en inspirerender maakt.

Door maatwerk en onze praktische inslag is onze dienstverlening gericht op het bereiken van een toekomstbestendige, biodiverse en doelmatige inrichting en beheer van de gehele leefomgeving.

Wij adviseren, onderzoeken en ondersteunen op het gebied van beleid, inrichting en beheer van vooral de publieke leefomgeving.

Onze werkzaamheden bestrijken het traject van onderzoek, beleid, planvorming, inrichting, beheer, monitoring, training en communicatie.

Vacature

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:
Adviseur/specialist groenbeleid en klimaatadaptatie
Inspecteur openbare ruimte

GROEN

Groen, het zit in de genen van onze onderneming. Het groen houden en groener maken van de publieke buitenruimte is de kern van ons werkterrein.

Waar wij voor staan

Willen wij als mensen gezond en gelukkig
op deze aarde kunnen samenleven dan hebben we als basis voldoende goed groen, schoon water en biodiversiteit
nodig. >>

Onze leefomgeving

Van visies, bouwstenen, structuren, beleidstukken tot praktische beheerinstrumenten. Wij ontwikkelen ze graag samen met u en uw partners. >>

Groene buitenruimte

We zorgen ervoor dat het juiste groen op de juiste plaats komt en duurzaam en toekomstgericht te beheren is. >>

In de volle breedte

Integraal inrichten en beheren is niet meer weg te denken. Maatschappelijke vraagstukken horen daar voor ons onlosmakelijk bij, evenals een goede balans tussen kwaliteit en budget. >>

Bomen

Onmisbaar in een klimaatbewuste gemeente. Heeft u uw waardevolle bomen al in beeld? Kunt u praktische tips voor vervanging of beheer van bomen gebruiken? >>

Ecologie, flora en fauna

Natuurlijk beheer of natuurinclusief bouwen en beheren aan de hand van onze praktische handvatten en op juridisch correcte wijze levert betaalbare biodiversiteit op! >>

De klimaatbewuste groene stad

Continuïteit in groenbeleid en groenbeheer zorgen ervoor dat er steeds voldoende aandacht, draagvlak en financiën voor groen zijn. Groen zorgt ervoor dat mensen zich gezonder voelen, er voldoende plek voor flora en fauna is en dat de gevolgen van klimaatveranderingen (wateroverlast, hitte en droogte) op natuurlijke wijze kunnen worden opgevangen. Hoe staat uw groen ervoor en wat draagt uw groen bij aan deze doelen?

Maak eens afspraak met onze adviseurs Harte Hartlief of Marieke Teunissen voor een vrijblijvend gesprek

MONITORING

Monitoring en onderzoek is de verbindende schakel tussen beleid en praktijk. Of het nu gaat om een besteksmeting voor één aspect, een complete integrale beleidsschouw of onderzoek naar beleving, inrichting of gebruik: wij voeren ze al vele jaren onafhankelijk en op maat uit.

Meten, schouwen of monitoren?

Welke naam u het ook geeft, altijd is het doel de kwaliteit te verbeteren en de ontwikkelingen in beeld te brengen. >>

Bestekmetingen

Onze zorgvuldige metingen voor onkruid op verhardingen zijn vermaard, maar ook de gehele buitenruimte kunnen wij voor u monitoren. >>

Onderzoeken in 3D

Van de Landelijke Monitor Zwerfafval tot het onderzoeken van de effecten van ‘Nederland Schoon’-acties. Wij maken de effecten van uw interventies inzichtelijk. >>

Beleidsschouwen

Om de voorgeschreven kwaliteit van de voorzieningen in de buitenruimte te toetsen en te vergelijken, integraal of per thema. >>

Stapeling van monitoring

De sector staat niet stil. De afgelopen decennia werd budgetgestuurd onderhoud aangevuld met kwaliteitsgestuurd beheer. Professioneel management van de buitenruimte van vandaag houdt naast de beheeraspecten ook rekening met het gebruik en de inrichting ervan en dus de kwaliteit van onze leefomgeving. Welke inzichten ontstaan er wanneer we navolgende data samenbrengen en met elkaar vergelijken?

  • Meldingen van inwoners.
  • Tevredenheidsonderzoeken.
  • Handhavingsacties op zwerfafval, hondenpoep, huisvuil.
  • Gezondheidscijfers en bevolkingsopbouw.
  • Natuurgegevens van beschermde planten en dieren.
  • Klimaatstresskaarten voor hittestress, droogte, wateroverlast.

Sturen op omgevingskwaliteit vraagt om monitoring in 3D en een integrale analyse. Door combinaties te maken van gegevens die soms niet zo voor de hand liggen kom je soms tot verrassende inzichten. En dan wordt meten ineens weten en kun je ook gaan sturen. >>

MANAGEMENT

Mensen maken het verschil

Vanuit onze kennis over het werken in de buitenruimte en (project)management bieden wij ondersteuning op verschillende wijze bij beleid, planvorming en management binnen ons werkterrein. Dit doen wij met deskundige en ervaren medewerkers: mensen die innoveren en inspireren.

Omgevingskwaliteit & IBOR

Het gebruik van de buitenruimte centraal stellen en daar inrichting en beheer op af te stemmen, dat is kwaliteit. >>

Verbinden en delen

Vanuit onze eigen expertises en jarenlange ervaringen met zeer diverse monitoringen ontwikkelden wij praktische trainingen. >>

Projectmanagement

Onze medewerkers leiden op plezierige en deskundige wijze uw project of voeren het vakkundig uit. >>

Gastspreker of -docent

Onze kennis delen we graag met u. Regelmatig verzorgen wij presentaties of workshops tijdens een breed scala aan bijeenkomsten of opleidingen. >>

Participatie en werksessies

Samen met inwoners aan de slag, u heeft een boeiend onderwerp en zou dit willen delen? We helpen u graag bij het invullen en organiseren. >>

Detachering of ad interim?

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van vakspecialisten om u tijdelijk voor korte of langere tijd te ondersteunen. >>

Omgevingskwaliteit

De kwaliteit van de buitenruimte wordt nog beter door de gebruiker en het gebruik van de buitenruimte centraal stellen en daar inrichting en beheer op af te stemmen.
Wij hebben samen met de Kernel Groep en het Beccaria Instituut, het Instituut voor Omgevingskwaliteit opgericht. Wij bundelen hierin onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van omgevingskwaliteit. Wij richten ons daarbij op professionals die zich bezighouden met ontwerp, inrichting, beheer en handhaving in de publieke ruimte.
Bel of mail Karin Jansen voor een inspirerend gesprek, of boek onze interactieve lunchlezing voor een verrassende blik op de publieke ruimte!

Over ons

Wij zijn een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van stedelijk groen, openbare ruimte, natuur en landschap en milieu. Wij zijn ook actief op het gebied van interim- en projectmanagement en detachering in de groene en blauwe sector. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, provincies en beherende instanties van de openbare ruimte, (semi)overheidsinstanties, brancheverenigingen en beheerders van bedrijventerreinen.

v

Ons motto

Onafhankelijk en objectief streven wij naar maatwerk. Het zoeken naar creatieve oplossingen met oog voor praktische uitvoerbaarheid staat voorop. >>

Medewerkers

Onze enthousiaste en professionele medewerkers met ruime ervaring op het vakgebied stellen zich graag aan u voor. >>

Werkgebieden

Fysieke leefomgeving
Openbare ruimte
Publieke ruimte
Grootschalige private buitenruimte >>

N

Kenmerken

De combinatie van een brede visie en praktische kennis staat borg voor degelijk onderbouwde adviezen, realistische plannen en een zakelijk maar mensgerichte aanpak. >>

Vakkennis

Al meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling van beleid en bijbehorende plannen voor lokale overheden. In monitoring zijn wij al vele jaren een zeer deskundige speler. >>

Werkvormen

Wij maken een plan graag samen met u. Dit houdt in dat wij onze kennis, inzichten en ervaringen inzetten om uw vraag of idee te vertalen naar een uitvoeringsgericht plan. >>

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

9 + 9 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.