Selecteer een pagina
Overhandiging handreiking chemievrij beheer van recreatieterreinen
Hoe zijn recreatieterreinen zonder chemische bestrijdingsmiddelen te beheren?

Op 16 november – tijdens de Recreatie Vakbeurs – is de Handreiking chemievrij
beheer van recreatieterreinen en jachthavens geïntroduceerd en
door onze projectleider Pieter Hagemeijer overhandigd aan Marcel Tap
van Hiswa-Recron en Anita Oosting van Vekabo.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde Eco Consult deze handreiking op. Eco Consult werkte afgelopen decennia al mee aan de omschakeling naar een chemievrij beheer bij gemeenten, provincies, waterschappen en sportterreinbeheerders.

Vanaf 1 januari 2025 vervallen de uitzonderingsgebieden en omstandigheden voor recreatieve doeleinden van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt in dat, vanaf deze datum, de niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft bungalowterreinen, groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken.

In de handreiking wordt de omschakeling stapsgewijs uitgelegd en zijn praktische voorbeelden gegeven. Daarnaast biedt het inspiratie voor beheerders en eigenaren van recreatieterreinen die stappen willen zetten bij het verduurzamen van het terreinbeheer en de omschakeling naar chemievrij beheer, dat vanaf 1 januari 2025 verplicht is.

In het voorjaar van 2024 organiseren Eco Consult, Hiswa-Recron en Vekabo, in opdracht van het Ministerie van IenW, diverse regionale kennisbijeenkomsten en webinars. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor recreatieondernemers en daarbij wordt de handreiking toegelicht en is er ruimte om van elkaar te leren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Hagemeijer

Hoe zijn recreatieterreinen zonder chemische bestrijdingsmiddelen te beheren?

Op 16 november – tijdens de Recreatie Vakbeurs – is de Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthavens geïntroduceerd en door onze projectleider Pieter Hagemeijer overhandigd aan Marcel Tap van Hiswa-Recron en Anita Oosting van Vekabo.