Selecteer een pagina
Monitoring

Meten, schouwen en onderzoek voor GEBRUIK

De buitenruimte is er van en voor de gebruiker!

Maar wie zijn die gebruikers dan en wat zijn hun eisen of wensen aan die buitenruimte?

Wanneer inrichting en onderhoud van de buitenruimte is afgestemd op het gebruik zullen zowel de gebruikers, inrichters als beheerders tevreden zijn. Houdt u bij het ontwerp of beheer voldoende rekening van de wensen van de (toekomstige) gebruikers? Met bijvoorbeeld een bewonerstevredenheidonderzoek, gebruikersonderzoek of beheertoets brengen wij dit voor u op praktische wijze in beeld.
 

Bewonersonderzoek

De wensen van bewoners, belangengroeperingen of bestuurders ophalen vormt volgens ons de basis van elk plan of voornemen. Met enquêtes, interviews, observaties, kennistafels of anderszins kunnen wij u ondersteunen in bijvoorbeeld participatieprocessen.

Gebruikersonderzoek

 

Kwaliteit van de publieke ruimte wordt in eerste instantie bepaald door de inrichting en het onderhoud. De gebruiker is uiteindelijk degene die bepaalt of de kwaliteit voldoet. Het gebruik van de publieke ruimte is daarmee net zo belangrijk als inrichting en beheer. Het gaat dus om het totaalpakket dat leidt tot een goede omgevingskwaliteit.

Grip krijgen op ofwel professioneel management van deze omgevingskwaliteit heeft binnen ons bedrijf samen met de Kernel Groep geleid tot een nieuw merk en een nieuw instituut: het Instituut voor Omgevingskwaliteit, dat wij samen met de Kernel Groep voeren. Wij zijn erg trots op het resultaat en delen dat graag met u! U kunt ons vinden op onze website:

Beheer- of gebruikstoets

 

Een ontwerp kan pas langdurig in stand worden gehouden wanneer er in de beheerfase bepaalde zaken goed zijn geregeld. Zo moeten de beheerders in een gebied hun werk efficiënt kunnen uitvoeren en alle gebruikers moeten er op een correcte wijze gebruik van kunnen maken.

Olifantenpaadjes, verzakte trottoirs, steeds maar weer overkokende beplanting … dit roept ergernissen of onveilige situaties op.

Door in de ontwerpfase een ontwerp te toetsen op beheerbaarheid en bruikbaarheid komen knelpunten in beeld en is in de besluitvorming daar rekening mee te houden. Of – beter nog – zijn deze al opgelost voor dat er een GO wordt gegeven op de uitvoering van het ontwerp.

Wij kunnen u helpen om het stramien van een beheer– of gebruikstoets op te zetten, in het ontwikkelproces te integreren of uw project gelijk te toetsen.

Natuuronderzoeken

 

En natuurlijk zijn planten en dieren ook gebruikers die wij niet vergeten om te onderzoeken en te laten meetellen.

Wij komen (bijna) overal

Wij komen voor en door onze monitoringsopdrachten veel plekken in heel Nederland en Vlaanderen. Zo zien we dat beheerders in de praktijk nog veel mogelijkheden laten liggen voor een schonere of beter functionerende leefomgeving. Samen met onze kennis van beleid, beheer en gebruik van deze buitenruimte hebben we brede expertise en inzichten opgebouwd over de problematiek van zwerfafval en ontwikkeling van kwaliteit van de buitenruimte.
Een greep uit onze projecten voor Nederland Schoon: Van de flesjes/blikjes-meting tot de meting verzorgingsplaatsen en van monitoring Avond4daagse tot monitoring peukenaanpak Overijssel, Amsterdam en Gouda.

Is de pilot ‘Schoon Belonen’ succesvol of niet? Objectieve metingen geven informatie!

Eco Consult heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (nu I&W) in de jaren 2016, 2017 en 2018 meegewerkt aan een groot landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van flesjes, blikjes en drankenkartons als zwerfafval binnen de openbare ruimte. Dit onderzoek leverde de data aan om – samen met een gelijktijdig onderzoek van het NIPO – in beeld te brengen of de pilot Schoon belonen effect heeft op de schoonheidsgraad van de openbare ruimte binnen de deelnemende gemeenten.

Op lokaal niveau (in de directe omgeving van de deelnemende organisaties) is de omgeving daadwerkelijk schoner geworden. Op landelijk niveau is (nog) geen meetbaar effect te signaleren. Dit blijkt uit het eindrapport Pilot Schoon belonen.

Ons ervaren team van inspecteurs heeft hiervoor 3 jaar lang 2x per jaar op ruim 2.500 meetlocaties verspreid over meer dan 50 gemeenten objectieve metingen uitgevoerd naar het voorkomen van flesjes, blikjes en drankkartons. Vermoedelijk worden dit jaar definitieve keuzes gemaakt over het al of niet invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes.
Wellicht zoekt u ook een ervaren partij om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van zwerfafval en/of de effectiviteit van uw beleid of interventies te meten? Wij zijn u graag van dienst!

Beleidsschouw Almelo

 

Om grip op het onderhoud van de openbare ruimte krijgen werd kwaliteitsgestuurd beheren ingevoerd. De buitendienst voert het onderhoud uit volgens de afgesproken kwaliteitsniveaus behorend bij scenario ‘zuinig’. Maandelijks worden besteksmetingen uitgevoerd en twee keer per jaar een beleidschouw. Daarmee is steeds inzichtelijk of volgens de afspraken wordt geleverd, wat meestal het geval is. Toch zijn de inwoners niet helemaal tevreden blijkt uit de meldingen en de omnibusenquête. Vijf jaar na de invoering van het kwaliteitsgestuurd beheren was het tijd voor een evaluatie. De raadsleden gingen daarom ook zelf aan het meten op verschillende manieren om zo duidelijk te krijgen waar het aan schort: 

  • Wordt het afgesproken niveau ruim gehaald of zit het op het randje? 
  • Is dit wel het niveau wat inwoners willen? 
  • Meten we wel de dingen die wij belangrijk vinden? 

Kortom aanleiding genoeg om een aantal zaken tegen het licht te houden en eventueel bij te sturen. Karin Jansen informeert u graag.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

8 + 10 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.