Selecteer een pagina
Management

Mensen maken het (verschil)

Heeft u voor een kortere of langere periode behoefte aan specifieke deskundigheid of gewoon een paar handen extra om een klus op tijd klaar te krijgen? 

Eco Consult beschikt over diverse groene vingers en een uitgebreid netwerk van relaties zodat wij voor een passende medewerker kunnen zorgen die u (een deel van) het werk uit handen neemt. 

Wij hebben ervaring met onder meer: 

  • Ondersteuning van het midden en hoger management in geval van personele onderbezetting, het ontbreken van bepaalde specialistische kennis e.d. 
  • Uitvoering van interim-management. 
  • Leiding en coördinatie van projecten op het gebied van de openbare ruimte.

Detachering

Wij helpen uw organisatie ook bij tijdelijke onderbezetting via detachering of voor de duur van een project. Door ons landelijke netwerk en kennis van de markt brengen wij vraag en aanbod bij zowel het publiek domein alsmede onze deskundige interim-kandidaten bij elkaar.  

Opdrachtgevers helpen we zoeken naar deskundige specialisten voor de openbare ruimte. Onze kandidaten onderscheiden zich door hun vakkennis, creativiteit en kennis van publieke organisaties. 

Neemt u voor profielschetsen van medewerkers en verdere mogelijkheden contact op met  Harte Hartlief.

Interimmanagement

Personele onderbezetting, tijdelijk een gemis aan specifieke managementvaardigheden of een probleem dat beter door een externe kan worden opgepakt? Laat één van de medewerkers vanEco Consult tijdelijk een functie of taken invullen voor een frisse en deskundige kijk op de zaak en een praktische aanpak.  

Als interim-manager dragen wij tijdelijk de verantwoordelijkheid voor een organisatieonderdeel. We zoeken daarbij naar een aanpak die enerzijds de medewerkers kansen biedt en ruimte geeft en anderzijds de bedrijfsvoering ten goede komt. Integriteit, helderheid, zorgvuldigheid en grondigheid zijn daarin onze kernbegrippen.  

Eco Consult is onder meer thuis in gemeentelijke en provinciale organisaties en heeft met name brede kennis van integraal beheer van de openbare ruimte op middenkader en managementniveau.

Projectmanagement

Veel werkzaamheden worden projectmatig opgepakt en uitgevoerd. Dit vergt naast vakinhoudelijke kennis ook specifieke kennis van projectontwikkeling, projectbeheersing en –bewaking, planning en communicatie. 

Een project leiden vergt structuur, samenwerking en leiderschap. Uit onderzoek blijkt dat een enthousiaste en deskundig projectleider een van de sleutelfactoren is voor een succesvol project. 

Eco Consult heeft reeds jarenlang bewezen een adequate organisator te zijn van onder andere eenvoudige en complexe projecten, studiedagen en workshops. Wij combineren daarin onze vakinhoudelijke achtergronden met organisatietalent en gevoel voor sfeer en omgeving.  

Een tweede kans… pak het aan 

 

Wij hebben regelmatig projecten waar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passende werkzaamheden zijn. Na een levensfase waarin het wellicht niet meezat is het fijn om weer mee te kunnen doen, structuur van werken te ervaren, een doel te hebben en met mensen samen te werken.

Bel of mail met Harte Hartlief voor de actuele mogelijkheden.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

6 + 3 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.