Selecteer een pagina
Over ons

Over Eco Consult GMM

Wij zijn een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van stedelijk groen, openbare ruimte, natuur, landschap en milieu. Daarnaast zijn wij het actief op het gebied van interim- en projectmanagement en detachering in de groene en blauwe sector. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, provincies en andere beherende instanties van de openbare ruimte, diverse (semi)overheidsinstanties en beheerders van bedrijventerreinen.

Wij stellen ons onafhankelijk en objectief op en streven naar maatwerk. Het zoeken naar creatieve oplossingen met oog voor praktische uitvoerbaarheid staat voorop.
De combinatie van een brede visie en praktische kennis staat borg voor frisse en degelijk onderbouwde adviezen, realistische plannen en een mensgerichte zakelijke aanpak van (organisatie)vraagstukken.

 

Medewerkers Eco Consult per juni 2022

Achterste (staande) rij vlnr Rick Lieverse, Simon van der Meer, Gerrit ter Beek, Dimitri Overvest, Alex Hekman, Pieter Hagemeijer, Jan Hekman, Egbert Hekman, Marieke Teunissen, Marnix van Iwaarden, Sacha Roering, Wendy van Gijssel, Maurice Theunisz, Ron Theunisz, Harte Hartlief.

Voorste (hurkende) rij vlnr Karin Jansen, Patricia Leijdekker, Sanne van Doormaal, Kees van Renswouw.

Bedrijfsfilosofie

Een organisatie zien wij als een boom: stevig verankerd in goede grond, groeiend in een gezonde omgeving van licht, lucht en water en bezig met een voortdurend proces van groeien, bloeien en vruchten zetten.
Wanneer een organisatie geen goede basis heeft is dat zichtbaar in de producten of dienstverlening. Beleid en visie zijn daarom in onze ogen niet alleen nodig, maar ook helder en bij de betrokkenen bekend. Bovendien passen ze bij de aard van de organisatie. Aan een beukenboom groeien immers beukennoten en geen appels of peren.

Om regelmatig te kunnen oogsten is voortdurende zorg en aandacht nodig voor alle onderdelen evenals doeltreffende voorzieningen en instrumenten die de processen ondersteunen.

Omdat onze omgeving in beweging is, zijn organisaties blijvend in beweging: meebuigend met het ritme van de seizoenen, veerkracht opbouwend tegen zwaar weer, groeiend naar het licht en doelgericht en efficiënt bezig met datgene waarvoor ze bedoeld zijn.
Wij hebben kennis van zowel de optimale groeiomstandigheden en verzorging van bomen (en al het andere groen in de buitenruimte) als die van de organisaties die ze beheren. Wij willen daarbij een bijdrage leveren aan het in standhouden van een gezonde leefomgeving voor planten, dieren en mensen.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen. Wij hanteren criteria voor milieubewust en maatschappelijk verantwoord inkopen. Thuiswerken is binnen ons bedrijf de norm, zodat we geen onnodige kilometers maken. Verplaatsingen op projectlocaties worden in principe per fiets of te voet gedaan. Deze maatregelen vormen een integraal onderdeel van ons beleid om onze carbon footprint en impact op het milieu tot het noodzakelijke te beperken. Ook werken wij regelmatig met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij nieuwe kansen krijgen op deelname aan de arbeidsmarkt. Dit is al diverse malen succesvol gebleken.

Historie

 

Sinds 2017 wordt ons bureau geleid door Harte Hartlief en Kees van Renswouw. We zijn gevestigd in Veenendaal. Bij het bureau werken 12 vaste medewerkers en medewerkers op projectbasis.

Eco Consult werd opgericht op 1 januari 1997 door Jan Hekman. Jan heeft in twintig jaar tijd het van een eenmanszaak gestaag laten groeien tot een alom gerespecteerd en deskundig adviesbureau.

Een van de speerpunten waar hij zich met hart en ziel voor inzette was het verduurzamen van de openbare ruimte. Zijn lobby voor het verbieden van chemische bestrijdingsmiddelen – en met name glyfosaat – in de openbare ruimte, ging van de mensen buiten, de bestuurders, de brancheverenigingen tot aan de ministeries en het Brussels Hof. Zijn vasthoudendheid en stimulerende rol daarin heeft dan ook geleidt tot een compleet verbod.

Jan Hekman

In 2019 voerden we een nieuwe huisstijl door en werd het logo ook aangepast.

Werkwijze

In nauwe samenwerking

De werkwijze van Eco Consult is om opdrachten in nauwe samenwerking met de opdrachtgever te ontwikkelen. Wij maken een plan niet voor een opdrachtgever, maar samen met de opdrachtgever. Dit houdt in dat wij onze kennis, inzicht en ervaring inzetten om uw vraag of idee te vertalen naar een uitvoeringsgericht plan. Hierbij spelen u en uw organisatie een actieve rol: co-creatie, meedenken, ideeën vormen, inspireren en keuzes maken.

Interactief

Dit doen we door instrumenten in te zetten als brainstorms, workshops of andere interactieve werkvormen. Wij zorgen ervoor dat het proces soepel en volgens planning verloopt, stellen het plan op en werken dit op het gewenste detailniveau uit. Onze ervaring is dat plannen die op deze wijze ontstaan, het juiste draagvlak hebben om daadwerkelijk tot uitvoering te komen.

Brede kennis

De adviseurs van Eco Consult hebben allen jarenlange ervaring opgedaan binnen verschillende functies bij gemeenten, andere overheden en bedrijven. Dit maakt dat wij ons uitstekend kunnen verplaatsen in uw positie en uit eigen ervaring praktisch bruikbare oplossingen aandragen. Iedere adviseur heeft zijn eigen specialisaties, zodat wij u binnen het gehele spectrum van de (groene) openbare ruimte kunnen adviseren: van organisatie, beleid en regelgeving tot uitvoering, en van persoonlijk klankbord tot detachering.

 

Werkvormen

 
Werken in modules

Plannen maken vraagt vaak een aardige investering in tijd, energie en geld. Wij bouwen plannen daarom soms ook op in losse modules. Op deze manier ontstaat een flexibel plan: de modules zijn op onderdelen naar behoefte te wijzigen en nieuwe onderwerpen zijn eenvoudig toe te voegen. Ook is de informatie veel toegankelijker: de onderdelen zijn zelfstandig leesbaar.

Kortom een planvorm die past bij deze tijd: duidelijk en helder, compact, toegankelijk en steeds actueel en bovendien uitermate geschikt voor online publicatie op uw website.

Plug & Play

De uitspraak ‘beleid wordt in de praktijk gemaakt’ is meer dan waar. Hoeveel zaken in de dagelijkse uitvoering lopen uitstekend, zonder ‘op papier geregeld’ te zijn? Uit oogpunt van transparantie, afleggen van verantwoording of personeelswisseling is het op een gegeven moment verstandig om de geslaagde uitvoering als ‘beleid’ vast te leggen.

Met onze ‘plug & play’-methode vertalen wij de goedlopende praktijk naar kort en kernachtig verwoorde beleidsthema’s, geven richtlijnen voor de uitvoering, lossen knelpunten op en introduceren handige hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een beslisboom voor uitgifte van snippergroen, een checklist voor beoordeling van overlast van bomen of een stroomschema om de juiste meetmethode voor de kwaliteit van de openbare ruimte te bepalen.

De uitvoering kan hiermee direct aan de slag zodat voordelen op het gebied van kwaliteit, geld, implementatie of communicatie op korte termijn reeds zichtbaar worden. ‘Plug & play’ blijkt dan ook een zeer effectieve methode om met geringe inspanning snel resultaten te boeken.

 

(e)Co-creatie

Bij deze vorm werken wij samen met opdrachtgever en belangengroepen aan plannen en (beleids)voorstellen. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen, brainstormen we over de aanpak of spuien we ideeën. Afwisselend vervult Eco Consult dan de rol als:

 • Klankbord-met-verstand-van-zaken.
 • Kritische vragensteller.
 • Procestrekker.
 • Planopsteller.

Het aantrekkelijke van deze werkwijze is dat u als opdrachtgever midden in het planproces staat, uw ideeën optimaal kunt inbrengen en aansluiting op uw gemeentelijke praktijk gewaarborgd is, terwijl wij het werk voor u doen.

Deze manier van werken noemen wij graag (e)co-creatie: een kort en krachtig samenwerkingsverband dat snel een uitermate bruikbaar resultaat oplevert.

Samenwerkingen

 

Eco Consult werkt regelmatig samen met onderzoeksinstituten, innovatiecentra, opleidingsinstituten en andere ingenieurs- en adviesbureaus waardoor de dienstverlening een sterke en betrouwbare basis heeft.
Wij hebben een uitgebreid netwerk van relaties waardoor altijd de juiste mensen kunnen worden ingezet.
Daarnaast is Eco Consult actief betrokken bij:

 • Vereniging Stadswerk Nederland (inhoudelijk werkveld gemeenten).
 • Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) (inhoudelijk werkveld groenbedrijven).
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) (chemische bestrijdingsmiddelen).
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (uitwerking van natuurwetgeving).
 • Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) (Schoon waterprojecten).
 • Nederland schoon (zwerfafvalprojecten).
 • Rijkswaterstaat.

Samenwerking leidt tot vernieuwing

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen Eco Consult – Groen, Monitoring & Management, de Kernel Groep en het Beccaria Instituut. Wij bundelen hierin onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van omgevingskwaliteit. Wij richten ons daarbij op professionals die zich bezighouden met ontwerp, inrichting, beheer en handhaving in de publieke ruimte. We zetten in onze advisering en opleidingen nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal.

  Contact

  Introductietekst voor contactformulier.

  nieuwsbrief

  14 + 13 =

  Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.