Selecteer een pagina
Gedragscode soortbescherming: vrijstellingsruimte tijdelijk opgeschort
Gedragscode gemeenten Stadswerk Wet natuurbescherming, hoe aantoonbaar zorgvuldig handelen

De geldigheid van de Gedragscode soortbescherming gemeenten’ verliep per 1 juni 2023. Eco Consult heeft zich samen met Koninkelijke Vereniging Stadswerk en IPC Groene Ruimte hard gemaakt voor een tijdige verlenging. Dat is helaas niet gelukt. Een van de noodzakelijke aanpassingen is het inpassen van het recent verschenen ‘Kennisdocument Na-isolatie en renovatie voor gebouwbewonende soorten’ met bijbehorende ‘Maatregelencatalogus beschermde soorten bij na-isolatie en renovatie van gebouwen’.

We verwachten dat de aangepaste gedragscode in september 2023 weer is goedgekeurd. Deze geldt dan tot 1 januari 2025. In de tussentijd worden aanpassingen naar aanleiding van het ingaan van de Omgevingswet doorgevoerd.

Tot september 2023 betekent dit het volgende:

  • Je kunt geen gebruik maken van de vrijstellingsruimte van de gedragscode (dit zijn de D-maatregelen). Dus opletten wanneer met de gedragscode bijvoorbeeld verblijfplaatsen wilt opheffen.
  • Voor het toepassen van de A, B, en C-maatregelen (dit zijn preventieve maatregelen) uit de gedragscode en daarmee het borgen van het zorgvuldig handelen, kun je de gedragscode nog steeds gebruiken.

Zie ook het bericht op de website en #8 nieuwsbrief juni van Stadswerk.

We gaan komend najaar aan de slag met de volgende versie 😉. Mocht je daar tips, ideeen en wensen voor hebben, laat het me weten!

Marieke Teunissen