Selecteer een pagina
Gedragscode soortbescherming gemeente – versie 2023 goedgekeurd
Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 goedgekeurd

De gedragscode soortbescherming gemeenten van Koninklijke Vereniging Stadswerk is weer beschikbaar!

Sinds 6 februari 2024 wordt versie 2023 gepubliceerd op de website van RVO. Hij staat onder ‘I t/m P’. Dit is een versie met een ‘groene’ voorkant en die vooralsnog alleen in 2024 kan worden ingezet.

De belangrijkste aanpassingen zijn vooral de synchronisatie met het reikwijdtedocument en het kennisdocument na-isolatie en renovatie met gebouwbewonende soorten. Er zijn veel aanpassingen doorgevoerd in de catalogus voor ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting onder andere:

  • Aanscherping van de maatregelen voor het omgaan met gebouwbewonende soorten (o.a. vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en uilen).
  • Uitbreiding met D-maatregelen voor rugstreeppad, alpenwatersalamander, sleedoornpage.

We zijn inmiddels alweer bezig met de versie 2025 die dan onder de Omgevingswet wordt goedgekeurd. Deze zal dan weer 5 jaar geldig zijn

 

Marieke Teunissen 

 

 

Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 goedgekeurd