Selecteer een pagina

Monitoring

Onze uitgangspunten

Of je nu meet, schouwt of monitoort ons doel is altijd informatiegestuurd de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren!

Monitoring staat dus ten dienste van iets! Dat kan variëren van bestuurders informeren tot kunnen afrekenen met een opdrachtgever of opdrachtnemer. Door een stapeling van onderzoeken kan zelfs veel en wellicht onverwachte beleidsinformatie worden gegenereerd. Dat levert praktische informatie om gericht te kunnen ‘sturen’.

Bij monitoring kijken we naar inrichting, beheer en onderhoud en gebruik of gebruikers. Al deze 3 facetten kunnen we voor u meten, monitoren of onderzoeken.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Harte Hartlief of Sacha Roering.

Digitale verwerking

 

Eco Consult treedt bij monitoringen en onderzoeken op als een onafhankelijke partij zodat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers met de resultaten kunnen werken.
Deze onafhankelijkheid vraagt van ons ook dat wij met meerdere meetmethoden kunnen werken. We werken daarbij samen met verschillende softwareleveranciers voor de digitale verwerking van de meetgegevens. Wij kunnen u dan ook helpen bij het maken van keuzes hierin.
Wij (kunnen) werken onder andere met:

 • Schouwapp Eco Consult (ontwikkelt in samenwerking met I-Asset).
 • Geovisia (DataQuint).
 • DMI reportsoftware (DMI).
 • GB-monitoring (Groenestein-beheersoftware).
 • Apptimize.
 • Greenpoint.

De meetgegevens en uitkomsten geven we passend bij de vraag in overzichten en grafieken weer. Op basis daarvan maken wij bondige factsheets of meer uitgebreide analyses en rapportages, afgestemd op uw vraagstelling.

Certificering

Eco Consult monitort onder andere volgens de CROW meet- en verrekenmethode, maar heeft daarnaast ook andere praktijkgerichte meetmethodes ontwikkeld om snel en effectief te kunnen beoordelen of de uitvoering aan de normen of de doelstellingen voldoen.

De kern van schouwen en monitoring is dat er consequent en eenduidig wordt gemeten, ongeacht wie de metingen uitvoert.

 • Wij trainen daarom alle nieuwe inspecteurs grondig.
 • We geven onze inspecteurs bij een nieuwe opdracht een bijscholing.
 • We borgen de kwaliteit van langdurige opdracht door controlemetingen.
 • We hebben meerdere vaste inspecteurs met een CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

Wij leiden ook opdrachtgevers op zodat meer inzicht in kwaliteitsgestuurd werken ontstaat. Deelnemers zijn vaak verrast dat meten ook ècht meten is.

Meten, schouwen of monitoren wat is het verschil?

 

Zowel schouwen, monitoren als meten worden in de praktijk door elkaar gebruikt. Wij hanteren de volgende definities.

 • Meten is het daadwerkelijk meten door het uitvoeren van een meting.
 • Schouwen is het uitvoeren van een meetronde.
 • Monitoren is het volgen van de toestand, dus een serie metingen en/of schouwen aangevuld met een analyse en interpretatie van de meetgegevens.

Voor gebruikte vormen zijn de besteksmeting, beleidsschouw en zwerfafvalmonitoring.

Wat onze inspecteurs onderweg opvalt …

Menselijke uitwerpselen; netheid en schoonheid van verzorgingsplaatsen

Deze persoon heeft het toilet op de verzorgingsplaats blijkbaar niet gehaald … tijdens onze zwerfafvalmetingen meten we dus alles wat er aan zwerfafval ligt. 

Bij onze monitoringen meten we soms ook hoe vol de afvalbakken zijn en of ze daarmee op ‘beeld’ zijn. Deze fleurige afvalbak scoorde wel erg hoog. 

 

Hondenpoep in de afvalbak; vulling afvalbakken meten
Hoe daag je kinderen uit tot spelen?

Dat er wel erg veel contrast is in de vormgeving van speelplekken

Hoe integreer je spelen en groen op een aantrekkelijke wijze

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

1 + 14 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.