Selecteer een pagina
Groenstructuurplan Katwijk
De gemeenteraad van de gemeente Katwijk stelde onlangs het nieuwe Groenstructuurplan vast. Samen met de gemeente heeft Eco Consult dit Groenstructuurplan opgesteld.

Wat normaal een periode van ongeveer een jaar in beslag zou nemen, is nu in kortere tijd gerealiseerd. Dit kon mede vanwege een duidelijke taakverdeling tussen de gemeente als opdrachtgevende partij en wij als opdrachtnemende partij. Zo nam de gemeente zelf het participatietraject in handen en konden wij ons vooral richten op de inhoud.

De gemeente heeft voor het Groenstructuurplan een aparte website gemaakt waarop kaartmateriaal en het plan zijn te raadplegen.

Wilt u ook uw groene ambities vertalen in een Groenbeleidsplan en/of Groenstructuurplan en de mogelijkheden van een samenwerking met ons bureau bespreken? Neem dan contact op met Rick Lieverse of Marieke Teunissen.

Boerenzwaluwen faunavoorzieningen