Selecteer een pagina
Artikelen over gedragscode

In het april- en in juninummer van Stadswerk magazine schreef Marieke Teunissen artikelen over de nieuwe ‘Gedragscode soortenbescherming gemeenten’.

Het eerste artikel gaat in algemene zin over de sinds 17 december 2020 goedgekeurde gedragscode. Met de gedragscode kan worden aangetoond dat bij beheer en ontwikkeling zorgvuldig wordt gehandeld, zoals vanuit de Wet natuurbescherming wordt vereist. De nieuwe code heeft een integraal en natuurinclusief karakter en is bovendien Omgevingswet-proof.

Het tweede artikel behandelt een aantal vragen uit de acht webinars die over de gedragscode zijn georganiseerd. Het zijn praktische ‘wenken’ om met de gedragscode aan de slag te gaan.

Beide artikelen zijn hier te downloaden:

Boerenzwaluwen faunavoorzieningen