Selecteer een pagina
Coronamaatregelen

Op basis van actuele overheidsvoorschriften in verband met het Coronavirus passen wij onze werkzaamheden waar nodig aan. Onze adviseurs werken – zoals wij al gewend zijn – van huis uit. Overleggen worden bij voorkeur telefonisch of via videobellen gedaan, tenzij een veilige werkomgeving mogelijk is. Onze inspecteurs blijven inspecties uitvoeren zolang er geen straatverbod geldt en onze opdrachtgevers er mee hebben ingestemd. Dit zolang een veilige werkomgeving ter plekke mogelijk is. Zij hanteren daarbij de algemene hygiënemaatregelen. Wij hebben hiervoor een intern protocol opgesteld.