Selecteer een pagina
Ecologisch beter!

Onze collega Ron Theunisz behaalde recent succesvol het certificaat Kleurkeur voor gevorderden en deed tevens een hercertificering Wet Natuurbescherming niveau 3. Daarmee kunnen we onze ecologische adviezen en monitoring van bermen en ander groen nog beter afstemmen op de behoeften van dieren en die van insecten en vlinders in het bijzonder.

Collega’s Wendy van Gijssel en Sacha Roering namen afgelopen jaar de uitdaging aan om hun kennis aan te vullen met certificaten voor ecologisch onderzoek en flora- en fauna-inspecties. Zij zijn nu in het bezit van de certificaten Wet natuurbescherming niveau 4, flora en fauna-controleur en flora en fauna-inspecteur. Zo blijft samen met onze vele ervaringen uit de praktijk onze ecologische deskundigheid op peil.

Ron maakt zich klaar voor vleermuisonderzoek