Selecteer een pagina
Naastplaatsingen Rotterdam

In opdracht van communicatiebureau Podium voerden we onlangs een onderzoek uit naar naastplaatsingen (in CROW-termen ‘bijplaatsingen’ genoemd) in 3 wijken van de gemeente Rotterdam. Het onderzoek bestond uit een nulmeting en effectmeting en uit straat- en huis-aan-huis-interviews.  

Het onderzoek was bedoeld om het effect van een interventie met betrekking tot de naastplaatsingen te meten. Bij de interventie stond het belonen van goed gedrag centraal. Zo is er een brief met stickers verstuurd, zijn er borden geplaatst waarop mensen die stickers konden plakken, is er ijs in de buurt uitgedeeld en konden deelnemers aan de actie een luxe prullenbak voor in huis winnen.

Boerenzwaluwen faunavoorzieningen