Selecteer een pagina
 
Stadswerk en Vakbeurs Openbare Ruimte
Verbazingwekkend, kolibrievlinder, lavendel

In alle 25 jaren van het bestaan van Eco Consult zijn we actief voor en namens Vereniging Stadswerk Nederland. Jan Hekman zette zich in voor het chemie-vrij beheren van de openbare ruimte. Karin Jansen organiseerde de jaarlijkse studiedagen van de vakgroep Groen, Natuur en Landschap. En Marieke Teunissen is al meer dan 10 jaar één van de drijvende krachten achter de gedragscodes en heeft al ruim 30 keer namens Stadswerk lezingen, workshops en andere bijeenkomsten over de gedragscodes geleid. Onder andere op de vakbeurs Openbare Ruimte. De laatste editie van deze beurs was op 5 en 6 oktober jl. in de Jaarbeurs te Utrecht. Vereniging Stadswerk Nederland heeft op deze beurs een eigen Future Green City ideeën-theater. In dit theater bracht Marieke Teunissen voor ongeveer 57 deelnemers de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten van Vereniging Stadswerk voor het voetlicht. Dit deed zij samen met medeauteur Ronny Sprong van IPC Groene Ruimte. De gedragscode is nu bijna 2 jaar in te zetten en tijdens de praktijkgerichte lezing beantwoordden Marieke en Ronny een aantal veel gestelde vragen. De top 3:

  1. Iedereen kan deze gedragscode inzetten om het zorgvuldig handelen te borgen en overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Gemeenten en partijen die voor hen werken, kunnen ook gebruik maken van de vrijstellingsruimte en beperkt de verboden overtreden.
  2. Bij de gedragscode hoort altijd een schriftelijk besluit waarin staat dat hij op het betreffende werk van toepassing is èn een ecologisch werkprotocol voor het omgaan met de beschermde soorten op de betreffende locatie.
  3. Er is hierbij zowel deskundigheid van de soorten, de maatregelen uit de gedragscode en de werktechniek nodig. Certificaten van Stadswerk kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Zorgt u ook al voor behoud en herstel biodiversiteit en hoe heeft u dat geborgd? Marieke Teunissen helpt u graag op weg.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

13 + 11 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.