Selecteer een pagina
Verrassend veelzijdig
Uw partner bij puzzels in de openbare ruimte

Al bijna 25 jaar adviseren wij overheden en bedrijven over groen, water en alles wat zicht daarin beweegt. Groen zit in onze natuur. Natuur is onze passie en die kan niet zonder een goede bodem en een passend klimaat. Dat vraagt om een heldere visie en daadkrachtig beleid en natuurlijk praktisch toepasbaar beheer en onderhoud.

Door gebruikers, maatregelen en resultaten te onderzoeken, te meten en te monitoringen baseren wij onze adviezen op feiten en cijfers. Dat maakt ze transparant en toekomstbestendig.

Thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en participatie zijn voor ons vanzelfsprekende ingrediënten van onze adviezen voor de fysieke buitenruimte, van wie deze ook is.

Vanzelfsprekend betekent niet dat het ook vanzelf gaat. Het zijn soms uitdagende dilemma’s waar een oplossing voor wordt gevraagd. Samen komen we er echter altijd uit.

Op de Vakbeurs Openbare Ruimte beelden we dit ook uit … 

Fotokubus in stand op vakbeurs openbare ruimte