Selecteer een pagina
Groen staat 4-0 achter

Groen staat 4-0 achter 

Een e-mail van een collega met een uitnodiging voor digitale bijeenkomsten over ‘Groen Herstel’? Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Het ging over deelname aan de “Platformbijeenkomsten Groen Herstel en Monitoring” op 8 en/of 15 mei om precies te zijn. De open uitnodiging was op 29 april jl. geplaatst op de Nederlandse overheidswebsite Klimaatakkoord.

Wat mij verbaasde waren de specialisten die aan het woord zullen komen: een directeur van De Nederlandse Bank, een bekende journalist en econoom, een bestuurder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

Groen staat 4-0 achter was mijn eerste reactie, maar wellicht een te voorbarige reactie?

Een korte verkenning van de LinkedIn- en zakelijke profielen van deze sprekers leverde een jurist, een econoom, een bestuurder en een cultureel antropoloog op. Ik betwijfel niet dat deze mensen expertise en affiniteit met duurzaamheid en klimaat bezitten. Is het daarmee een evenwichtig panel? Nee. Niet vanuit mijn gezichtspunt.

Waar is de ecoloog? Of de landbouwdeskundige, planoloog of landschapsarchitect? Wie brengt de deskundigheid over bodem en water in? Moet dat vanuit participatie komen? We zullen het snel meemaken. Ik ben uiteraard zeer benieuwd wat ze inhoudelijk inbrengen. Wordt vervolgd …

Kees van Renswouw >>

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben groen nodig om het klimaatakkoord handen en voeten te geven
Met groen ontwerpen om klimaatveranderingen op te vangen