Selecteer een pagina
Pesticiden vrije steden: op weg naar ecologische transitie
Presentatie omschakeling chemievrij beheer tijdens de Europese Pesticide Actionweek 2022

Vanuit het Pesticide Action Network (PAN) kwam de vraag om tijdens het Webinar Pesticide vrije steden: eerste stappen op weg naar ecologische transitie, een presentatie te geven over hoe het staat in Nederland met de overgang naar chemievrij beheer. 

PAN is een netwerk van meer dan 600 niet-gouvernementele organisaties, instellingen en individuen in meer dan 60 landen over de hele wereld die zich inzetten om de negatieve effecten van gevaarlijke pesticiden te minimaliseren en het gebruik ervan te vervangen door ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige alternatieven. 

Collega Pieter Hagemeijer gaf voor ruim 200 deelnemers een onlinepresentatie over hoever Nederland is met de omschakeling naar chemievrij beheer. Wat ging eraan vooraf en welke afspraken zijn gemaakt in de Green Deal om chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen.  

Ook werd de urgentie van het verbeteren van de bodemkwaliteit als een noodzakelijk stap naar volledig chemievrij beheer benadrukt. Hoe belangrijk is het natuurlijke evenwicht van de bodem, als het gaat om een ecologische transitie? Het natuurlijk evenwicht kan verstoord worden wanneer er zich veranderingen voordoen in een van de biotische of abiotische samenstellende delen van het ecosysteem. De bodem is dus echt de basis, dit wordt echter nog wel eens vergeten. Als het in de grond niet goed gaat, gaat het boven de grond ook niet goed. 

Door klimaatveranderingen zal een door chemische bestrijdingsmiddelen uit balans gebracht bodemevenwicht nog eens verder in onbalans komen. We creëren door het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen een neerwaartse spiraal. Een volledig verbod is daarom juist nu meer dan ooit nodig. De Green Deal is bedoeld om deze omschakeling mogelijk te maken en daarmee creëren we betere condities voor de bodem in zowel het landelijk als het stedelijk gebied. 

Pieter Hagemeijer, specialist bij Eco Consult op het gebied van bodem & water in zowel het landelijk als het stedelijk gebied. Hij vertelt u graag meer over over dit onderwerp.

Pesticide network action week