Home

  Wij zijn aanwezig op de vakbeurs Openbare ruimte 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht. U kunt ons bezoeken, om bij te praten of kennis te maken, in stand 4.5.44. We heten u graag daar van harte welkom.

  Laat u op woensdag 26 september om 15.00 uur op Podium 4 ook inspireren door onze lezing over het verband tussen gebiedsgericht groenbeleid en klimaat. Registreer nu vast! Wilt nu vast meer weten, neem dan contact op met Marieke Teunissen.
   
  Is de pilot Schoon belonen succesvol of niet? Onze 
  objectieve metingen geven meer informatie!

  Klik hier voor informatie.
   

  Lees onze inspiratiebrief hier.
  Meldt u hier aan voor onze nieuws- en inspiratiebrief.
  of bekijk onze nieuwsbrieven uit het archief.

   
   
  E-PLUS Schouw

  Met onze integrale monitoring- of schouwmethode ‘E-PLUS Schouw’ wordt in 1 rondgang per periode organisatiebreed en voor alle doelgroepen de relevante beleids- en beheerinformatie gegenereerd. ... lees meer.
   


  Welkom op onze website!
  Een website met informatie over ons bureau, de diensten en projecten. We wensen u veel leesplezier op deze website en verwijzen u met vragen en opmerkingen over de website of over projecten graag door naar onze projectleiders en specialisten!

   

  Eco Consult – Groen, Milieu & Management BV
  Een compact onafhankelijk adviesbureau met een breed netwerk.

  Wij adviseren, onderzoeken en ondersteunen op het gebied van inrichting en beheer van de openbare ruimte, milieu en management. Onze werkzaamheden bestrijken het traject van onderzoek, beleid, planvorming, inrichting, beheer, monitoring, training en communicatie. 

  Wij leveren maatwerk met visie en zijn gericht op praktisch werkzame oplossingen.


  Besparen door beleid te maken...
  In een tijd waarin bezuinigen en krimpen de boventoon voert, is het de kunst om op een creatieve manier groene ambities te verwezenlijken door beleid te maken en uit te voeren.

  Door onder meer werken in modules, 'plug & play' of co-creatie met bewoners, bedrijven, partners en/of adviseurs hebben wij ervaren dat er in korte tijd succesvolle resultaten te behalen zijn.
  Ook kunnen we u helpen door middel van een aantal bezuinigingsscenario's toe te passen in uw organisatie. Lees hier meer...
   
   
  GEBRUIK PUBLIEKE RUIMTE 
  Kwaliteit van de publieke ruimte wordt in eerste instantie bepaald door de inrichting en het onderhoud. De gebruiker is uiteindelijk degene die bepaalt of de kwaliteit voldoet. Het gebruik van de publieke ruimte is daarmee net zo belangrijk als inrichting en beheer. Het gaat dus om het totaalpakket dat leidt tot een goede omgevingskwaliteit. Grip krijgen op ofwel professioneel management van deze omgevingskwaliteit heeft binnen ons bedrijf samen met de Kernel Groep geleid tot een nieuw merk en een nieuw instituut: het Instituut voor Omgevingskwaliteit. Wij zijn erg trots op het resultaat en delen dat graag met u! U kunt ons vinden op onze nieuwe website: www.instituutvooromgevingskwaliteit.nl 

  SAMENWERKING LEIDT TOT VERNIEUWING
  Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkings-verband tussen Eco Consult - Groen, Milieu & Management, de Kernel Groep en het Beccaria Instituut. Wij bundelen hierin onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van omgevingskwaliteit. Wij richten ons daarbij op professionals die zich bezighouden met ontwerp, inrichting, beheer en hand-having in de publieke ruimte. We zetten in onze advisering en opleidingen nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal.
   
  Bel of mail Karin Jansen voor een inspirerend gesprek,
  of boek onze
  interactieve lunchlezing voor een verrassende blik op de publieke ruimte!

   
  DOSSIER onkruidbestrijding (glyfosaat)
  Verbod chemische onkruidbestrijding van kracht!
  -  Verhardingen vanaf 31 maart 2016.
  -  Groenvoorzieningen vanaf november 2017.
  -  Sport- en recreatieterreinen vanaf 2020.
   

  Het betreft de toepassing van alle chemische middelen inclusief de zogenaamde laag risicomiddelen voor professioneel onkruidbeheer. 
  Lees meer in ons dossier 'onkruidbestrijding (glyfosaat)'.
   

  VERLENGING PROJECT 
  LANDELIJKE MONITORING ZWERFAFVAL

  Eco Consult steekt de komende 3 jaar opnieuw de peilstok in het zwerfafval in Nederland. Onze ervaren inspecteurs voeren de ‘landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval’ uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat). We brengen meerdere malen per jaar op ruim 1.000 meetlocaties verspreid door het hele land de zwerfafvalsituatie in beeld. Het doel van deze langjarige monitoring is om een objectief beeld te verwerven van de ontwikkeling van de zwerfafvalsituatie (wordt Nederland schoner?) en inzicht te krijgen in factoren die van invloed kunnen zijn. Lees meer >
   

  ONKRUIDBEHEER VOOR GEMEENTEN IN BELGIE
  Een tiental Vlaams-Limburgse gemeenten hebben in 2015 via intercommunale Infrax hun onkruidbeheer gezamenlijk uitbesteed. Eco Consult voert daar van 2015 tot 2018 de monitoringen voor uit en doet begeleidingswerk. U kunt ook nu nog aanhaken en u voor gereduceerde kosten laten ontzorgen voor uw onkruidbeheer inclusief begeleiding en kwaliteitshandhaving (meer informatie kunt u opvragen bij Harte Hartlief; harte.hartlief@ecoconsult-gmm.nl, telefoonnummer +31(0)6-16579978). 

   
   


   
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN